Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf - Adroddiad Archwilio Blynyddol 2015

25 Chwef 2016 - 12:00yb

Mae'r adroddiad hwn yn crynhoi'r canfyddiadau o'r gwaith archwilio a gynhaliwyd ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf (y Bwrdd Iechyd) yn ystod 2015.

Mae'r gwaith archwilio wedi canolbwyntio ar flaenoriaethau strategol yn ogystal â'r risgiau ariannol a gweithredol sylweddol sy'n wynebu'r Bwrdd Iechyd.

Hoffen ni gael eich adborth

Darganfod dogfennau