Cyngor Sir Caerfyrddin - Adroddiad Gwella Blynyddol 2015-16

29 Maw 2016 - 9:30yb

Mae’r Adroddiad Gwella Blynyddol hwn yn crynhoi’r gwaith archwilio a wnaed yng Nghyngor Sir Caerfyrddin ers cyhoeddi’r adroddiad diwethaf o’r fath ym mis Gorffennaf 2015.

Mae'r Cyngor, gan ddangos uchelgais yn ei weledigaeth, gydag arweinyddiaeth gyfunol a threfniadau llywodraethu mwy cadarn a thryloyw, yn gwella canlyniadau i’w

ddinasyddion er y gall rhai dulliau gweithredu sydd wedi dyddio gyfyngu ar gyflymder cynnydd.

 

Hoffen ni gael eich adborth

Darganfod dogfennau