Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda - Arlwyo a Maeth Cleifion mewn Ysbytai Adolygiad Dilynol

22 Maw 2016 - 1:06yp

Rhwng mis Mawrth a mis Mehefin 2015, gwnaed gwaith dilynol gennym yn y Bwrdd Iechyd er mwyn asesu i ba raddau yr oedd wedi rhoi argymhellion cenedlaethol yr Archwilydd Cyffredinol ar waith. Aseswyd hefyd i ba raddau yr oedd y Bwrdd Iechyd wedi rhoi sylw i’r argymhellion a wnaed fel rhan o’r archwiliad lleol yn 2010 ac eto yn 2012.

Mae’r Bwrdd Iechyd wedi gwneud gwelliannau o ran arlwyo a maeth ond mae’r newid wedi bod yn araf mewn rhai meysydd. Mae lle i wella ymhellach agweddau ar y profiad amserau bwyd, gweithredu strategol, monitro’r llwybr ac adrodd wrth y Bwrdd.

Hoffen ni gael eich adborth

Darganfod dogfennau