Llywodraethu yn y GIG yng Nghymru - Memorandwm ar gyfer y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus

26 Chwef 2016 - 1:53yp

Cafodd y memorandwm hwn ei baratoi gan Archwilydd Cyffredinol Cymru er mwyn darparu gwybodaeth i’r Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus ynglŷn â threfniadau llywodraethu yn y GIG yng Nghymru, wrth i’r Pwyllgor ystyried tystiolaeth ynghylch trefniadau llywodraethu ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr.

Rydym yn ei gyhoeddi nawr er mwyn cyd-fynd â chyhoeddiad adroddiad y Pwyllgor, sef “Materion ehangach sy’n deillio o adolygiad llywodraethu Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr”. (dolen allanol). Mae’r memorandwm yn disgrifio’r agweddau allweddol o drefniadau llywodraethu’r GIG yng Nghymru a’r cyd-destun y maent yn gweithredu ynddo, gan adlewyrchu’r cyfeiriad a’r canllawiau o ran gweithredu yn y cyfnod y cafodd y ddogfen ei chwblhau, ym mis Ebrill 2015. Ceir hefyd sylwadau lefel uchel ar sut yr ymddengys fod trefniadau llywodraethu o fewn cyrff y GIG yn gweithio yn ymarferol, yn seiliedig ar waith Asesiad Strwythurol blaenorol.

Hoffen ni gael eich adborth

Darganfod dogfennau