Ymddiriedolaeth GIG Iechyd Cyhoeddus Cymru - Adroddiad Archwilio Blynyddol 2015

25 Chwef 2016 - 4:16yp

Mae'r archwilio wedi canolbwyntio ar flaenoriaethau strategol yn ogystal â'r risgiau ariannol a gweithredol sylweddol sy'n wynebu'r Ymddiriedolaeth.

Rydym wedi rhoi barn ddiamod ar ddatganiadau ariannol 2014-15 yr Ymddiriedolaeth, er, rydym yn tynnu sylw'r swyddogion a’r Pwyllgor Archwilio at sawl mater wrth wneud hynny.

Hoffen ni gael eich adborth

Darganfod dogfennau