Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr - Adroddiad Asesiad Corfforaethol 2015

18 Ion 2016 - 1:56yp

Mae'r adroddiad hwn yn darparu datganiad sefyllfa am adnoddau a gallu’r Cyngor i sicrhau gwelliant parhaus. Mae’n adrodd ar berfformiad a chanlyniadau blaenorol y Cyngor yn ogystal â’r trefniadau allweddol sydd eu hangen i ategu gwelliannau mewn gwasanaethau a swyddogaethau.

Daeth yr Archwilydd Cyffredinol i’r casgliad bod: Y Cyngor yn datblygu cynlluniau priodol ar gyfer y dyfodol a chyhyd â’i fod yn sicrhau bod swyddogaethau TGCh ac adnoddau dynol yn cyd-fynd â’r rhaglen weddnewid, mae mewn sefyllfa dda i sicrhau gwelliant.

Hoffen ni gael eich adborth

Darganfod dogfennau