Cyngor Sir Penfro - Adroddiad Asesu Corfforaethol 2015

8 Rhag 2015 - 12:01yb

Mae'r adroddiad hwn yn darparu datganiad sefyllfa am adnoddau a gallu’r Cyngor i sicrhau gwelliant parhaus. Mae’n adrodd ar berfformiad a chanlyniadau blaenorol y Cyngor yn ogystal â’r trefniadau allweddol sydd eu hangen i ategu gwelliannau mewn gwasanaethau a swyddogaethau.

 

Daw'r adroddiad i’r casgliad na all y Cyngor hyd yma ddarparu sicrwydd digonol fod ei drefniadau yn gallu cyflawni ei flaenoriaethau a gwella canlyniadau i ddinasyddion, ond mae yn y camau cynnar o'r gwaith o ddatblygu strategaeth gorfforaethol ac egwyddorion sefydliadol newydd.

 

Hoffen ni gael eich adborth

Gweler hefyd:

Darganfod dogfennau