Cyngor Sir Ynys Môn - Adroddia Gwella Blynddol 2014-15

1 Rhag 2015 - 11:08yb

Mae’r adroddiad hwn yn nodi canfyddiadau’r gwaith a wnaed yng Nghyngor Sir Ynys Môn (y Cyngor) gan staff Swyddfa Archwilio Cymru ar ran yr Archwilydd Cyffredinol ac mae hefyd yn seiliedig ar waith yr arolygiaethau perthnasol yng Nghymru.

 

Mae hunanymwybyddiaeth y Cyngor a’i hanes o wella trefniadau llywodraethu a rheoli yn debygol o’i helpu i wneud trefniadau i sicrhau gwelliant parhaus yn 2015-16.

 

Hoffen ni gael eich adborth

Gweler hefyd:

Darganfod dogfennau