Bwrdd Iechyd Addysgu Powys - Adolygiad o Apwyntiadau Dilynol i Gleifion Allanol

23 Tach 2015 - 4:32yp

Diben yr adolygiad, a gynhaliwyd rhwng mis Ebrill 2015 a mis Mehefin 2015, oedd ateb y cwestiwn: 'A yw'r Bwrdd Iechyd yn rheoli apwyntiadau dilynol i gleifion allanol yn effeithiol?'

Mae gan y Bwrdd Iechyd drefniadau da ar gyfer rheoli achosion o oedi mewn perthynas ag apwyntiadau dilynol lleol a threfniadau er mwyn helpu i drawsnewid gwasanaethau, ond rhaid iddo:

  • wneud mwy i asesu risgiau clinigol
  • gwella trefniadau craffu'r Bwrdd, a
  • deall y sefyllfa ar gyfer y rhan fwyaf o gleifion ym Mhowys a gaiff eu trin y tu allan i'r sir. 

Hoffen ni gael eich adborth

Darganfod dogfennau