Cyngor Sir Powys - Adroddiad Gwella Blynyddol 2014-15

25 Awst 2015 - 9:25yb

Mae’r Adroddiad Gwella Blynyddol hwn yn crynhoi’r gwaith archwilio a wnaed yn Nghyngor Sir Powys (y Cyngor) ers cyhoeddi’r adroddiad diwethaf o’r fath ym mis Gorffennaf 2014.

Mae’r Cyngor wedi atgyfnerthu ei drefniadau llywodraethu ac mae’n gwneud cynnydd da o ran ei feysydd â blaenoriaeth, ond mae’n wynebu heriau sylweddol o ran comisiynu a darparu ei wasanaethau gofal cymdeithasol i oedolion.

Hoffen ni gael eich adborth

Darganfod dogfennau