Awdurdod Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru - Adroddiad Gwella Blynyddol 2014-15

19 Awst 2015 - 8:33yb

Mae’r Adroddiad Gwella Blynyddol hwn yn crynhoi’r gwaith archwilio a gyflawnwyd o fewn Awdurdod Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru (yr Awdurdod), ers i’r adroddiad diwethaf o’r fath gael ei gyhoeddi ym mis Gorffennaf 2014.

Yn seiliedig ar, ac yn gyfyngedig i, y gwaith a gyflawnwyd gan Swyddfa Archwilio Cymru a rheoleiddwyr perthnasol, mae’r Archwilydd Cyffredinol o’r farn bod yr Awdurdod yn debygol o gydymffurfio â gofynion y Mesur yn ystod 2015-16.

Hoffen ni gael eich adborth

Darganfod dogfennau