Adolygiad o Drefniadau Diogelu Corfforaethol yng Nghynghorau Cymru

21 Gorff 2015 - 12:01yb

Ar ran yr Archwiliwr Cyffredinol, bu staff Swyddfa Archwilio Cymru yn archwilio i weld i ba raddau y mae gan gynghorau brosesau rheoli a sicrhau ar gyfer diogelu plant, ac a ydynt yn eu gweithredu.

Yr oedd ein hadolygiad yn ystyried yn benodol effeithiolrwydd trefniadau diogelu mewn dau wasanaeth a ddewiswyd, fel dull o roi prawf ar y trefniadau sicrwydd corfforaethol o fewn cynghorau yn eu cyfanrwydd. Dyma’r gwasanaethau a ddewiswyd gennym gwasanaethau addysg & gwasanaethau diwylliannol a hamdden.

Hoffen ni gael eich adborth

Darganfod dogfennau