Cronfa Buddsoddi Cymru mewn Adfywio

15 Gorff 2015 - 12:01yb

Cafodd Cronfa Buddsoddiad Cymru mewn Adfywio (y Gronfa) ei sefydlu ym mis Rhagfyr 2009 fel Partneriaeth Atebolrwydd Cyfyngedig, wedi’i gofrestru â Thŷ’r Cwmnïau ac o dan berchenogaeth gyfan Llywodraeth Cymru i bob pwrpas.

Daethom i’r casgliad cyffredinol canlynol:

O ganlyniad i ddiffygion yn y ffordd y sefydlwyd y Gronfa, y broses o ddethol asedau a hefyd y broses werthu ei hun, ni all y Gronfa na Llywodraeth Cymru ddangos y cyflawnwyd gwerth am arian o drafodyn gwerthu’r portffolio.

Hoffen ni gael eich adborth

Darganfod dogfennau