Adroddiad Blynyddol a Chyfrifon 2014-15

15 Meh 2015 - 12:29yp

Heddiw rydyn ni wedi cyhoeddi ein Hadroddiad Blynyddol a Chyfrifon ar gyfer 2014-15. 

Trawsgrifiad Cymraeg [Word 19KB Agorir mewn ffenest newydd]

Mae’r ddogfen wedi ei rhannu’n ddwy brif ran. Mae’r rhan Adroddiad Strategol yn rhoi trosolwg o waith yr Archwilydd Cyffredinol a Swyddfa Archwilio Cymru yn ystod 2014-15, gan gynnwys dehongliad o’n datblygiad a’n perfformiad, yn ogystal â’n sefyllfa ar ddiwedd y flwyddyn. Mae’r rhan Atebolrwydd yn cynnwys datganiadau ac adroddiadau allweddol sy’n ein galluogi ni i gwrdd â’n hanghenion atebolrwydd, ac sy’n dangos ein bod yn cydymffurfio â threfn lywodraethu corfforaethol da.

Mae’r Adroddiad Blynyddol wedi ei baratoi a’i gyflwyno i Gynulliad Cenedlaethol Cymru ar y cyd gan Archwilydd Cyffredinol Cymru a Swyddfa Archwilio Cymru. Mae’r Cyfrifon wedi eu paratoi gan Archwilydd Cyffredinol Cymru fel Swyddog Cyfrifyddu Swyddfa Archwilio Cymru.

Rydyn ni’n gobeithio y byddwch yn gweld fod yr adroddiad hwn adlewyrchu cyflawniad nodedig Swyddfa Archwilio Cymru dros y flwyddyn ddiwethaf. Rhowch wybod i ni beth ydych chi’n feddwl.

 

Adroddiad Blynyddol a Chyfrifon 2014-15 ar Pinterest [Agorir mewn ffenest newydd].