Louise Fleet

Archwilydd yng ngrŵp perfformiad Swyddfa Archwilio Cymru yw Louise. Ymunodd â'r Comisiwn Archwilio yng Nghymru yn 2004 ar ôl gadael Dinas a Sir Abertawe lle'r oedd yn Bennaeth Gwasanaethau Democrataidd. Llywodraethiant corfforaethol yw ei harbenigedd ac mae ganddi M.Sc mewn Polisi Cyhoeddus a Rheolaeth. Fel archwilydd perfformiad mae wedi dal nifer o swyddi ac mae bellach yn rheoli'r Tîm Datblygu Perfformiad ac Arweiniad. Mae wedi'i lleoli yn ein swyddfa yn Abertawe. 

Mewn rhinwedd bersonol, mae wedi bod yn Gadeirydd Bwrdd Undeb Golff Cymru, yn aelod o Fwrdd Datblygu Golff Cymru ac yn aelod o Fwrdd Cwpan Ryder Cymru (2010) Cyf a chadeiriodd ei Bwyllgor Archwilio hefyd. Hi yw'r Uchel Siryf presennol dros Gorllewin Morgannwg.

Mae Louise yn un o ddau gyflogai etholedig ar Fwrdd. Mae Louise yn gweithredu fel ynad, ac yn ei hamser hamdden mae'n mwynhau golff, garddio, cerddoriaeth a choginio.

Louise Fleet - Hysbysiad O Gofrestru Buddiannau [PDF 36KB opens in new window]

Louise Fleet