Rheoli pwer cyfrifiaduron yn awtomatig - Heddlu De Cymru

1 Medi 2011 - 1:00yb

Gosododd Heddlu De Cymru feddalwedd i ostwng pwer ei gyfrifiaduron yn awtomatig ar of cyfnod penodol o ddiffyg defnydd. Fe wnaeth y fenter hon sicrhau bod ynni'n cael ei arbed drwy leihau'r defnydd ohono. Mae cyfrifiaduron yn troi i 'gyflwr pwer isel', ac felly'n defnyddio Ilai o ynni. Cyflawnwyd y prosiect hwn ar y mwyafrif o 4,000 o gyfrifiaduron Heddlu De Cymru. Gwnaed yr unig eithriadau mewn perthynas ag Unedau'r Ddalfa a'r Ystafelloedd Rheoli fel na fyddai gallu gweithredol yn cael ei gyfaddawdu.

Yn dilyn cyfnod 60 munud o ddiffyg defnydd (dim trawiadau ar fysellau na symud y Ilygoden), bydd pob peiriant yn troi i statws 'cwsg pwer isel', yn hytrach na'r statws 'segue blaenorol. Cynhaliwyd profion ar y feddalwedd newydd am rai wythnosau cyn ei lansio'n gyffredinol. Gwnaed hyn er mwyn sefydlu safle gwaelodlin safonol y gellid cymharu arbedion gwirioneddol yn ei erbyn. Gwnaed y profion hyn mewn tri Ileoliad (amrywiol eu maint), Heir oedd data mesur deallus ar gael. Gwnaed cymhariaeth rhwng y gwaelodlin safonol a'r data gwirioneddol o'r cyfnodau byw. Roedd canlyniad y gymhariaeth o safleoedd y profion yn dangos gostyngiad sylweddol yn y defnydd ar ynni. Roedd gostyngiadau o hyd at 70 y cant wedi'u cofrestru ynghylch y defnydd ar ynni gan gyfrifiaduron, ac roedd data mesuryddion deallus yn datgelu gostyngiad o 17 y cant yng nghyfanswm y defnydd ar ynni ar gyfer y safleoedd. Yn dilyn Ilwyddiant y cynllun peilot, cafodd y fenter ei chyflwyno ar draws weddill safleoedd Heddlu De Cymru. 0 ganlyniad i hyn, rhagwelwyd y byddai arbedion ariannol o hyd at 600 tunnell fetrig o CO2 ac £80,000 y flvvyddyn. Y gost cyfalaf oedd £39,000 ac felly bydd y gost yn sicr yn cael ei hadennill o fewn blwyddyn.

Enw: Dan Ferris
Teitl/Rôl: Rheolwr Ystadau - Cyfleusterau Sefydliad: Heddlu De Cymru
E-bost: dan.ferris@south-wales.pnn.police.uk
Ffon: 01656 305 943

Darganfod dogfennau