Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy - Adroddiad Gwella Blynyddol 2014

27 Mai 2014 - 10:57yb

Mae’r adroddiad yn cwmpasu proses y Cyngor o ddarparu gwasanaethau, ei werthusiad o wasanaethau mewn perthynas â 2012-13, a chynllunio gwella ar gyfer 2013-14.

Daw'r adroddiad i'r casgliad fod y Cyngor yn cynnal ei record o gynnydd cyson mewn perthynas â'r rhan fwyaf o agweddau ar ei amcanion gwella. Er enghraifft, mae'r Cyngor yn gweithio'n effeithiol gyda phartneriaid i hyrwyddo Conwy fel cyrchfan i dwristiaid ac i hyrwyddo'r economi leol, ac mae'r Cyngor yn ymfalchïo mewn cynnal amgylchedd glân i ddinasyddion ac ymwelwyr. Mae'r canlyniadau mewn ysgolion uwchradd yn cymharu'n dda ag ysgolion tebyg mewn rhannau eraill o Gymru a gwelwyd newidiadau cadarnhaol, hyddysg yn y ddarpariaeth gwasanaethau cymdeithasol.

Hoffen ni gael eich adborth

Darganfod dogfennau