Archwilydd Cyffredinol yn Ceisio Barn ar Set Fanylach o Egwyddorion Archwilio

14 Tach 2013 - 12:20yp

Corff gwarchod y sector cyhoeddus yn gofyn am adborth gan y cyhoedd yn ogystal â rhanddeiliaid allweddol ar god a datganiad o arfer diwygiedig 

Heddiw, mae'r Archwilydd Cyffredinol yn cyhoeddi ymgynghoriad ar God Ymarfer Archwilio a Datganiad o Arfer diwygiedig sy'n ymwneud â swyddogaethau archwilio, asesu ac arolygu arbennig ar gyfer gwella llywodraeth leol.

Mewn ymateb i ofynion cyfreithiol newydd, a gan ystyried blaenoriaethau strategol ei ddull archwilio dros y tair blynedd nesaf, mae'r Archwilydd Cyffredinol yn cynnig gwella ac ymestyn yr egwyddorion sylfaenol ar gyfer y rhai sy'n gwneud gwaith ar ei ran.