Mae angen i ni fuddsoddi mewn craffu er mwyn gwneud y mwyaf o'i effaith, yn ôl yr Archwilydd Cyffredinol

4 Rhag 2013 - 12:20yp

Yn siarad yng Nghynhadledd 'Goleuni ar Graffu' yn Stadiwm SWALEC (28 Tachwedd 2013), bu'r Archwilydd Cyffredinol yn amlygu pwysigrwydd buddsoddi mewn craffu cyhoeddus mewn amseroedd o galedi