Gwella Presenoldeb yn y Sector Cyhoeddus - Seminar 1

9 Meh 2011 - 9:00am - 1:00pm

Sut ellir cyflwyno data ar absenoldeb yn fwy effeithiol a chyson i bob rhan o'r sector cyhoeddus yng Nghymru?

Cynhaliodd Swyddfa Archwilio Cymru Seminar Dysgu a Rennir ar y syniadau a'r arferion diweddaraf ynglyn â gwasanaethau cyhoeddus.

Rhoddodd y seminar sail i ddatblygu rhwydwaith cadarn o ymarferwyr ym mhob rhan o Gymru. Roedd hyn yn galluogi sefydliadau sector cyhoeddus i gymharu data tebyg a rhannu'r hyn a ddysgwyd o enghreifftiau o sefydliadau'n perfformio'n dda.

Daeth cynadleddwyr o Lywodraeth Leol, Awdurdodau'r Heddlu, Gwasanaethau Tân ac Achub, Byrddau Iechyd, Llywodraeth Cymru a Swyddfa Archwilio Cymru.

Amlinelliad o’r seminar

Traddododd Prif Gwnstabl Gwent, Mrs Carmel Napier, y brif araith, gyda chyflwyniadau gan:

 • Llinell gymorth i amser real
  Bwrdd Iechyd Cwm Taf, Ian Stead
 • Ffrwydro biwrocratiaeth a sut y defnyddir data
  Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru, Sally Murton Chapman
 • Ffigyrau - Ffaith neu Ffuglen
  Cyngor Bro Morgannwg, Miles Punter
 • Mesur Llwyddiant drwy Ymgysylltu
  UWIC, Stuart Scott

Pryd a ble

Dydd Iau 9fed Mehefin 2011
0900 – 1300
Swyddfa Archwilio Cymru, 24 Heol y Gadeirlan, Caerdydd, CF11 9LJ

Agenda (PDF, 117kB, opens in new window)
Agenda Gwella Presenoldeb yn y Sector Cyhoeddus
Allbynnau a Gweithrediadau (PDF, 316kB, opens in new window)
Allbynnau a Gweithrediadau Gwella Presenoldeb yn y Sector Cyhoeddus