Canllawiau cryno ar rheoli grantiau

Mae'r canllawiau hyn yn rhoi cyngor i chi o'r hyn y dylid ei ystyried ar bob cam o’r ‘cylch bywyd’ grantiau ac yn amlinellu’r manteision i chi.

Cânt eu llunio gyda chi mewn cof os ydych yn:

  • rheolwr neu’n weinyddwr grantiau mewn corff ariannu;
  • codi arian neu’n ymgeisydd am grant;
  • rheolwr sy’n cynnal prosiect a ariennir drwy grant; neu’n
  • archwilydd mewnol neu allanol, neu’n gyfrifydd sy’n adrodd ar hawliadau.