Rheoli grantiau

Mae arian grant yn cael ei ddefnyddio’n helaethach yng Nghymru nag mewn unrhyw ran arall o’r DU.

Mae’r canllaw hwn wedi ei ysgrifennu gyda chi mewn golwg os ydych chi'n:

  • reolwr neu'n swyddog i gyrff sy'n talu grantiau;
  • godwr arian neu'n fidiwr sy'n derbyn grantiau;
  • rheolwr yn cynnal prosiect a ariennir gan grant; neu
  • gyfrifydd neu archwilydd sy'n gyfrifol am hawlio.

Mae’r canllaw yn eich atgoffa o beth sydd angen ei ystyried ar bob cam o gylch bywyd y grantiau, o’r cam syniadau i’r cam gwerthuso. Mae wedi ei rannu i adrannau ar gyfer cyrff sy’n talu grantiau; cyrff sy'n derbyn grantiau ac archwilwyr.