Gwasanaethau

Mae llawer o'n hadroddiadau wedi adnabod y diffyg gallu mewn amryw o wasanaethau cyhoeddus i gwrdd ag anghenion dinasyddion. Mae llawer o siarad wedi bod am wasanaethau mwy cysylltiedig, a gwasanaethau sy'n ganolog i ddinasyddion. Ac mae amryw o enghreifftiau da. Serch hyn, mae llawer i'w wneud eto er mwyn gwella gwasanaethau i'r cyhoedd, ac i leihau costau drwy gael gwared ar ddyblygiadau a gweithgarwch diangen.

Nod gwasanaethau cyhoeddus yw darparu gwasanaethau sy'n canolbwyntio ar anghenion dinasyddion, yn gost-effeithiol ac o answawdd uchel. Mae gwella effaith gwaith eich sefydliad yn allweddol wrth geisio gwerthuso effeithiolrwydd eich darpariaeth o wasanaeth.

Mae'r arweiniad sydd ar gael yn yr adran hon yn cefnogi sefydliadau i wella'r ffordd maen nhw'n rheoli ac yn dapraru gwasanaethau, gan helpu i sichrau allbwn mwy cadarnhaol i ddinasyddion.