Ymgynghoriadau

Gael gwybodaeth am ein hymgynghoriadau cyfredol a blaenorol.

Cod Ymarfer Paru Data

Mae’r ymgynghoriad hwn yn gofyn am safbwyntiau a sylwadau ynghylch drafft cyfredol o God Ymarfer Paru Data Archwilydd Cyffredinol Cymru. Yn ôl Deddf Archwilio’r Cyhoedd (Cymru) 2004, mae’n ofynnol i Archwilydd Cyffredinol Cymru adolygu’r Cod Ymarfer Paru Data (“Y Cod”) yn barhaus a chynnal ymgynghoriad â rhanddeiliaid cyn ei newid.