Peter Price

Mae Peter yn gyn Gadeirydd Pwyllgor Rheoli Cyllidebol y Senedd Ewropeaidd.  Yn gyfreithiwr yn ôl ei alwedigaeth, ar ôl gweithio i'r Senedd Ewropeaidd, bu'n Farnwr Cyflogaeth rhan-amser am 12 mlynedd.  

Datblygodd gyrfa Peter yn bortffolio o rolau anweithredol ac ymgynghori yn y sector cyhoeddus a'r sector preifat.  Bu'n Gomisiynydd Rheolau Sefydlog gan sefydlu Cynulliad Cenedlaethol Cymru, ac yn ddiweddarach bu'n aelod o Gomisiwn Richard yn rhoi cyngor ar bwerau a threfniadau etholiadol y Cynulliad.

Ymhlith cyfres o rolau iechyd blaenorol, bu Peter yn Gyfarwyddwr Anweithredol ar Ymddiriedolaeth GIG yng Nghymru am wyth mlynedd a chyn hynny bu'n Gyfarwyddwr Anweithredol ar un o Ymddiriedolaethau'r GIG yn Llundain.  Mae rolau eraill wedi cynnwys gwasanaethu ar Fwrdd Llywodraethwyr Prifysgol ac fel Cyfarwyddwr Anweithredol Bureau Veritas Quality International Ltd.

Peter yw Cadeirydd Pwyllgor Cydnabyddiaeth Swyddfa Archwilio Cymru.

Peter Price - Hysbysiad O Gofrestru Buddiannau [PDF 97KB agorir mewn ffenest newydd]

Peter Price