Adroddiad Gwella Blynyddol 2011 Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri

17 Rhag 2013 - 11:39yb

Mae'r Adroddiad Gwella Blynyddol hwn yn cyfleu'r darlun hwnnw a phob blwyddyn byddwn yn llunio adroddiad i roi gwybod i chi am y cynnydd y mae Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri wedi'i wneud.

Casgliad cyffredinol yr adroddiad hwnnw oedd bod yr Awdurdod wedi gwella ei drefniadau rheoli'n raddol a'i fod yn ymchwilio i ffyrdd o wneud cynnydd pellach i weithredu mewn ffordd a all gyflawni gwelliannau.

Hoffen ni gael eich adborth

Darganfod dogfennau