Cyllid Iechyd 2012-13 a thu hwnt

16 Gorff 2013 - 10:35yb

Mae’r adroddiad hwn yn darparu asesiad manwl o’r sefyllfa ariannol o fewn cyrff y GIG yn 2012-13. Mae hefyd yn ystyried perfformiad wrth ddarparu gwasanaethau, gan ganolbwyntio ar y meysydd hynny y mae’r Adran wedi’u nodi fel blaenoriaeth. Wedyn, aiff yr adroddiad ati i ystyried yr heriau ariannol a gwasanaeth byrdymor, tymor canolig a hirdymor y mae GIG Cymru yn eu hwynebu yn y dyfodol.

Er gwaethaf setliad ariannol llym, cwrddodd cyrff y GIG eu targedau ariannol statudol yn 2012-13, ond nid yw rhai o’r camau gweithredu a gymerwyd er mwyn mantoli’r gyllideb yn gynaliadwy

Hoffen ni gael eich adborth

Darganfod dogfennau