Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr Moderneiddio Tâl 2011

6 Medi 2011 - 10:02yb

Paratowyd y ddogfen hon at ddefnydd mewnol Ymddiriedolaeth GIG Iechyd Cyhoeddus Cymru fel rhan o'r gwaith a gyflawnir yn unol â swyddogaethau statudol, y Cod Ymarfer Archwilio a'r Datganiad o Gyfrifoldebau a gyhoeddwyd gan Archwilydd Cyffredinol Cymru. 

 

Er bod Ymddiriedolaeth GIG Iechyd Cyhoeddus Cymru yn cynllunio swyddi'n flynyddol, cafwyd nad yw'r trefniadau presennol yn nodi ymrwymiadau meddygon ymgynghorol yn glir nac yn gyson ac nad ydynt yn gysylltiedig ag amcanion corfforaethol.

Hoffen ni gael eich adborth

Darganfod dogfennau