Awdurdod Tân ac Achub De Cymru Adroddiad Gwella Blynyddol 2013

6 Ebr 2013 - 9:59yb

Gan ddefnyddio gwaith arolygiaethau perthnasol yng Nghymru, ynghyd â gwaith a gynhelir ar ei ran gan Swyddfa Archwilio Cymru, mae’r adroddiad hwn yn rhoi darlun o welliant dros y fl wyddyn ddiwethaf. Mae’r adroddiad yn cwmpasu’r ffordd y mae Awdurdod Tân ac Achub De Cymru (yr Awdurdod) yn darparu ac yn gwerthuso gwasanaethau mewn perthynas â 2011-12, a’r ffordd y mae’n cynllunio gwelliant ar gyfer 2012-13. 

 

Yn gyffredinol, daeth yr Archwilydd Cyffredinol i’r casgliad fod yr Awdurdod yn rheoli ei raglen gwella yn dda ond nad yw’r adroddiadau ar berfformiad i’r cyhoedd mor glir ag y gallent fod.

Hoffen ni gael eich adborth

Darganfod dogfennau