Yr Archwilydd Cyffredinol yn cyhoeddi'i Adroddiad Gwella Blynyddol 2013 ar Gyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

28 Meh 2013 - 12:00yb

Heddiw, mae'r Archwilydd Cyffredinol wedi cyhoeddi ei Adroddiad Gwella Blynyddol 2013 ar Gyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam.

Rhwng mis Mawrth a mis Gorffennaf 2013, caiff Adroddiadau Gwella Blynyddol eu cyhoeddi ar gyfer pob un o'r 28 o awdurdodau lleol, sy'n cynnwys cynghorau lleol, parciau cenedlaethol a gwasanaethau tân ac achub yng Nghymru. Mae'r adroddiadau yn ystyried sut mae awdurdodau lleol yn cynllunio ar gyfer gwella a darparu eu gwasanaethau.

Mae'r Archwilydd Cyffredinol hefyd wedi defnyddio gwaith arolygiaethau perthnasol eraill yng Nghymru, Estyn, ac Arolygiaeth Gofal a Gwasanaethau Cymdeithasol Cymru; ynghyd â gwaith a wnaed ar ran Swyddfa Archwilio Cymru, wrth baratoi'r adroddiad hwn.

Mae'r adroddiadau hefyd yn nodi'r cynnydd y mae pob awdurdod wedi'i wneud ers i'r Archwilydd Cyffredinol gyhoeddi ei Adroddiad Gwella Blynyddol diwethaf, gan ystyried hunanasesiad yr Awdurdod ei hun.