Bwrdd newydd Swyddfa Archwilio Cymru yn barod am waith

23 Hyd 2013 - 12:00yb

Mae Bwrdd newydd yn barod i gymryd yr awenau yn Swyddfa Archwilio Cymru heddiw.

Fe fydd Isobel Garner, sydd newydd ei hapwyntio fel Cadeirydd, yn llywio'r sefydliad gyda'r Pwyllgor Llywodraethu er mwyn cefnogi Archwilydd Cyffredinol Cymru wrth iddo gyflwyno'i raglen waith.

Yn ymuno ag Isobel yng nghyfarfod llawn cyntaf y Bwrdd heddiw fydd pedwar aelod anweithredol - Peter Price, Christine Hayes, Steve Burnett a David Corner - yn ogystal ag Archwilydd Cyffredinol Cymru.

Fe fydd y Bwrdd yn ymddwyn fel Pwyllgor Llywodraethu'r sefydliad ac, o 1 Ebrill 2014, o dan Ddeddf Archwilio Cyhoeddus (Cymru) 2013, fe fydd y Bwrdd yn gyfrifol am gyflogi gweithwyr, gwasanaethau caffael, a darparu ffynonellau i alluogi'r Archwilydd Cyffredinol i wneud ei waith.

Heddiw, dywed Cadeirydd Swyddfa Archwilio Cymru, Isobel Garner:
"Mae'r Cynulliad Cenedlaethol wedi apwyntio aelodau gyda chryn brofiad ac amrywiaeth eang o arbenigedd ac rydyn ni i gyd yn edrych ymlaen at weithio gyda'r Archwilydd Cyffredinol yn y modd hwn, ac yn ddiolchgar i'r Bwrdd Cysgodi, fu'n treialu'r trefniadau newydd. O ystyried ansawdd fy nghydweithwyr, rydw i'n hyderus y bydd Swyddfa Archwilio Cymru yn cael hyd yn oed mwy o effaith positif wrth helpu Cymru i wario'n ddoeth yn ystod yr amseroedd anodd yma."

Heddiw, dywed Archwilydd Cyffredinol Cymru, Huw Vaughan Thomas:
"Rydw i'n falch iawn o gael croesawu'r Cadeirydd ac aelodau'r bwrdd ac rwy'n edrych ymlaen at gydweithio gyda nhw wrth i ni adeiladu ar y sylfaen sydd wedi'i osod gan y Bwrdd Cysgodi blaenorol a thri phwyllgor llywodraethu. Mae'r Bwrdd newydd hwn yn cryfhau ein trefniadau mewnol yn bellach, i gyflwyno rhaglen waith uchelgeisiol - gan hybu gwelliannau i wasanaethau cyhoeddus - mewn amgylchedd anodd dros ben."