Newyddion

News pane

Cyrff y GIG yng Nghymru yn llwyddo i fantoli'r gyllideb yn 2012-13

16 Gorff 2013 - 12:00yb

Ond mae gostyngiadau o ran y gwasanaethau a ddarperir mewn rhai meysydd allweddol ac mae heriau ariannol sylweddol a heriau sylweddol o ran gwasanaethau yn y dyfodol

Wal gerrig a llwybr o flaen coed a bryniau

Yr Archwilydd Cyffredinol yn cyhoeddi Adroddiad Gwella Blynyddol ar Gyngor Castell-nedd Port Talbot

12 Gorff 2013 - 12:00yb

Heddiw, mae'r Archwilydd Cyffredinol wedi cyhoeddi ei adroddiad Gwella Blynyddol ar Gyngor Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot.

Yr Archwilydd Cyffredinol yn cyhoeddi Adroddiad Gwella Blynyddol ar Ddinas a Sir Abertawe

9 Gorff 2013 - 12:00yb

Heddiw, mae'r Archwilydd Cyffredinol wedi cyhoeddi ei Adroddiad Gwella Blynyddol ar Gyngor Dinas a Sir Abertawe.

Yr Archwilydd Cyffredinol yn cyhoeddi'i Adroddiad Gwella Blynyddol 2013 ar Gyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

28 Meh 2013 - 12:00yb

Heddiw, mae'r Archwilydd Cyffredinol wedi cyhoeddi ei Adroddiad Gwella Blynyddol 2013 ar Gyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam.

Y Fframwaith ar gyfer Gofal Iechyd Parhaus y GIG yn sicrhau gwelliannau, ond mae angen gwneud mwy o gynnydd

13 Meh 2013 - 12:00yb

Mae rhoi'r Fframwaith ar gyfer Gofal Iechyd Parhaus y GIG (GIP) ar waith wedi sicrhau rhai gwelliannau, ond mae angen gwneud mwy i sicrhau cysondeb a thegwch ledled Cymru ac mae'r cynnydd cyfyngedig wrth fynd i'r afael ag ôl-groniad o heriau ynghylch cymhwysedd i gael GIP yn parhau i beri pryder, yn ôl adroddiad a gyhoeddir heddiw gan Archwilydd Cyffredinol Cymru.

Yr Archwilydd Cyffredinol yn cyhoeddi ei Adroddiad Gwella Blynyddol 2013 ar Gyngor Bro Morgannwg

3 Meh 2013 - 12:00yb

Heddiw, mae'r Archwilydd Cyffredinol wedi cyhoeddi ei Adroddiad Gwella Blynyddol ar Gyngor Bro Morgannwg.

Yr Archwilydd Cyffredinol yn cyhoeddi ei Adroddiad Gwella Blynyddol 2013 ar Gyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr

3 Meh 2013 - 12:00yb

Heddiw, mae'r Archwilydd Cyffredinol wedi cyhoeddi ei Adroddiad Gwella Blynyddol ar Gyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr.

Yr Archwilydd Cyffredinol yn cyhoeddi ei Adroddiad Gwella Blynyddol 2013 ar Gyngor Sir y Fflint

24 Mai 2013 - 12:00yb

Heddiw, mae'r Archwilydd Cyffredinol wedi cyhoeddi ei Adroddiad Gwella Blynyddol ar Gyngor Sir y Fflint.

Yr Archwilydd Cyffredinol yn cyhoeddi ei Adroddiad Gwella Blynyddol 2013 ar Gyngor Sir Ddinbych

15 Mai 2013 - 12:00yb

Heddiw, mae'r Archwilydd Cyffredinol wedi cyhoeddi ei Adroddiad Gwella Blynyddol ar Gyngor Sir Ddinbych.

Tudalennau