Newyddion

News pane

Cyfrifon Llywodraeth Leol 2014-15

13 Ion 2016 - 12:27yp

Cyrff llywodraeth leol yn paratoi datganiadau ariannol amserol ac o ansawdd da ar y cyfan. Serch hyn, roedd nifer cynyddol o ddatganiadau angen addasiadau materol a bu i archwilwyr godi pryderon mewn rhai cyrff ynglŷn ag ansawdd papurau gwaith ategol 

 

 

Nadolig Llawen a Blwyddyn Newydd Dda

24 Rhag 2015 - 10:57yb

Dymunwn Nadolig Llawen a Blwyddyn Newydd Dda i chi gan bob un ohonom yma yn Swyddfa Archwilio Cymru

Darlun o Wasanaethau Cyhoeddus: Beth mae’r adroddiad yn dweud?

17 Rhag 2015 - 11:44yb

Mae’r Archwilydd Cyffredinol yn annog gwasanaethau cyhoeddus i newid yn sylweddol os ydynt am ymateb i’r heriau maent yn eu hwynebu nawr ac yn y dyfodol.

Ond sut? Mae ein fideo yn dweud mwy wrthych.

Cynnydd yn cael ei wneud ond newidiadau mewn gwasanaethau cyhoeddus ‘yn rhy araf o hyd’

17 Rhag 2015 - 11:35yb

Yr Archwilydd Cyffredinol yn annog gwasanaethau cyhoeddus i gynyddu graddfa a chyflymdra'r broses drawsnewid.

Cyngor Sir Penfro yn cydnabod ei fod angen strategaeth newydd

7 Rhag 2015 - 4:49yp

A threfniadau gwell i gyflawni ei flaenoriaethau 

Cyflawni â llai - Gwasanaethau Hamdden

3 Rhag 2015 - 9:35yb

Rhai cynghorau'n dal i fod yn rhy araf wrth wireddu cyfleoedd i leihau gwariant ar wasanaethau hamdden 

Cyngor Sir Ynys Môn yn gwneud cynnydd da wrth gryfhau trefniadau a gwella gwasanaethau

2 Rhag 2015 - 11:42yb

Ond mae angen mwy o waith er mwyn defnyddio staff ac adnoddau eraill yn fwy strategol 

Swyddfa Archwilio Cymru yn cyhoeddi adolygiad o'r cynnydd o ran ei hymagwedd at gydraddoldeb

30 Tach 2015 - 10:58yb

Mae'r adroddiad ar y cyd cyntaf gan Archwilydd Cyffredinol Cymru a Swyddfa Archwilio Cymru yn amlygu cynnydd da o ran cyflawni amcanion y Cynllun Cydraddoldeb Strategol ar y Cyd. 

Lansio arolwg o ddewisiadau ieithyddol y cyrff a archwilir gennym

30 Hyd 2015 - 11:50yb

Rydyn ni wedi cyhoeddi arolwg dewis iaith yn gofyn i’r cyrff rydym yn eu harchwilio i ddatgan ym mha iaith y byddai'n well ganddynt dderbyn dogfennau a gwasanaethau oddi wrthym ni.

Gwasanaethau cynllunio – Cyhoeddi adroddiadau ar gyfer y 3 o Barciau Cenedlaethol Cymru

30 Hyd 2015 - 9:28yb

Rydym wedi cynnal gwaith ym mhob un o’r tri awdurdod parc cenedlaethol yng Nghymru i asesu i ba raddau yr oeddynt yn darparu gwasanaethau cynllunio effeithiol gyda llai o arian.

 

Tudalennau