Yr Archwilydd Cyffredinol Yn Cyhoeddi Llythyr Asesiad Gwella Ac Adroddiad Gwella Blynyddol Ar Gyngor Caerdydd

4 Hyd 2013 - 12:00yb

Heddiw, mae'r archwilydd cyffredinol wedi cyhoeddi ei lythyr Asesiad Gwella ac Adroddiad Gwella Blynyddol ar Gyngor Caerdydd.

Mae'r llythyr a'r adroddiad ar gael yn llawn ar ein gwefan a gellir eu gweld drwy glicio ar y dolenni uchod.

Mae'r llythyr Asesiad Gwella yn ystyried y gwaith archwilio ac asesu y mae Swyddfa Archwilio Cymru wedi'i wneud yn y Cyngor, ac a yw Cyngor Caerdydd (y Cyngor) wedi cyflawni ei ddyletswyddau ac wedi bodloni gofynion y Mesur Llywodraeth Leol.

Caiff Adroddiadau Gwella Blynyddol eu cyhoeddi ar gyfer pob un o'r 28 awdurdod lleol, sy'n cynnwys cynghorau lleol, parciau cenedlaethol, a gwasanaethau tân ac achub yng Nghymru.  Mae'r adroddiadau yn ystyried sut y mae awdurdodau lleol yn cynllunio ar gyfer gwella ac yn darparu eu gwasanaethau.