Yr Archwilydd Cyffredinol yn cyhoeddi ei Adroddiad Gwella Blynyddol 2013 ar Gyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr

3 Meh 2013 - 12:00yb

Heddiw, mae'r Archwilydd Cyffredinol wedi cyhoeddi ei Adroddiad Gwella Blynyddol ar Gyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr.

Rhwng mis Mawrth a mis Mehefin 2013, caiff Adroddiadau Gwella Blynyddol eu cyhoeddi ar gyfer pob un o'r 28 o awdurdodau lleol, sy'n cynnwys cynghorau lleol, parciau cenedlaethol a gwasanaethau tân ac achub yng Nghymru. Mae'r adroddiadau yn ystyried sut mae awdurdodau lleol yn cynllunio ar gyfer gwella a darparu eu gwasanaethau.

Mae'r Archwilydd Cyffredinol hefyd wedi defnyddio gwaith arolygiaethau perthnasol eraill yng Nghymru, Estyn, ac Arolygiaeth Gofal a Gwasanaethau Cymdeithasol Cymru; ynghyd â gwaith a wnaed ar ran Swyddfa Archwilio Cymru, wrth baratoi'r adroddiad hwn.

Mae'r adroddiadau hefyd yn nodi'r cynnydd y mae pob awdurdod wedi'i wneud ers i'r Archwilydd Cyffredinol gyhoeddi ei Adroddiad Gwella Blynyddol diwethaf, gan ystyried hunanasesiad yr Awdurdod ei hun.

Nodiadau i Olygyddion:

  • O dan Fesur Llywodraeth Leol (Cymru) 2009, rhaid i'r Archwilydd Cyffredinol gyflwyno adroddiad bob blwyddyn ar ba mor dda y mae cynghorau, awdurdodau tân ac achub a pharciau cenedlaethol Cymru yn cynllunio ar gyfer gwella ac yn darparu eu gwasanaethau.
  • Mae Swyddfa Archwilio Cymru yn awyddus i wybod a yw'r adroddiad yn darparu'r wybodaeth y mae'r darllenydd ei angen ac os yw'n hawdd i'w ddeall. Lleisiwch eich barn drwy anfon ebost at info@wao.gov.uk neu ysgrifennu atom yn 24 Heol y Gadeirlan, Caerdydd, CF11 9LJ
  • Nod Swyddfa Archwilio Cymru yw hybu gwelliannau fel y gall pobl Cymru gael budd o wasanaethau cyhoeddus atebol sydd wedi'u rheoli'n dda ac sy'n cynnig y gwerth gorau posibl am arian. Mae hefyd yn ymrwymedig i nodi a lledaenu arfer da ym mhob rhan o'r sector cyhoeddus yng Nghymru.

Am ragor o wybodaeth cysylltwch â'r Adran Gyfathrebu ar 029 2032 0519.

Datganiadau i'r wasg

Heddiw, mae'r Archwilydd Cyffredinol wedi cyhoeddi ei Adroddiad Gwella Blynyddol ar Gyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr.

  • Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr - Adroddiad Gwella Blynyddol 2013

Mae'r adroddiadau ar gael yn llawn ar ein gwefan a gellir ei weld drwy glicio ar y ddolen uchod.

Rhwng mis Mawrth a mis Mehefin 2013, caiff Adroddiadau Gwella Blynyddol eu cyhoeddi ar gyfer pob un o'r 28 o awdurdodau lleol, sy'n cynnwys cynghorau lleol, parciau cenedlaethol a gwasanaethau tân ac achub yng Nghymru. Mae'r adroddiadau yn ystyried sut mae awdurdodau lleol yn cynllunio ar gyfer gwella a darparu eu gwasanaethau.

Mae'r Archwilydd Cyffredinol hefyd wedi defnyddio gwaith arolygiaethau perthnasol eraill yng Nghymru, Estyn, ac Arolygiaeth Gofal a Gwasanaethau Cymdeithasol Cymru; ynghyd â gwaith a wnaed ar ran Swyddfa Archwilio Cymru, wrth baratoi'r adroddiad hwn.

Mae'r adroddiadau hefyd yn nodi'r cynnydd y mae pob awdurdod wedi'i wneud ers i'r Archwilydd Cyffredinol gyhoeddi ei Adroddiad Gwella Blynyddol diwethaf, gan ystyried hunanasesiad yr Awdurdod ei hun.

Nodiadau i Olygyddion:

  • O dan Fesur Llywodraeth Leol (Cymru) 2009, rhaid i'r Archwilydd Cyffredinol gyflwyno adroddiad bob blwyddyn ar ba mor dda y mae cynghorau, awdurdodau tân ac achub a pharciau cenedlaethol Cymru yn cynllunio ar gyfer gwella ac yn darparu eu gwasanaethau.
  • Mae Swyddfa Archwilio Cymru yn awyddus i wybod a yw'r adroddiad yn darparu'r wybodaeth y mae'r darllenydd ei angen ac os yw'n hawdd i'w ddeall. Lleisiwch eich barn drwy anfon ebost at info@wao.gov.uk neu ysgrifennu atom yn 24 Heol y Gadeirlan, Caerdydd, CF11 9LJ
  • Nod Swyddfa Archwilio Cymru yw hybu gwelliannau fel y gall pobl Cymru gael budd o wasanaethau cyhoeddus atebol sydd wedi'u rheoli'n dda ac sy'n cynnig y gwerth gorau posibl am arian. Mae hefyd yn ymrwymedig i nodi a lledaenu arfer da ym mhob rhan o'r sector cyhoeddus yng Nghymru.

Am ragor o wybodaeth cysylltwch â'r Adran Gyfathrebu ar 029 2032 0519.