Ydych chi’n archwilydd â chymhwyster CCAB? Ymunwch â ni!

26 Mai 2017 - 3:50yp

Rydyn ni’n chwilio am dri aelod o’r tîm Archwilio Ariannol 

Mae Practis Archwilio Ariannol Swyddfa Archwilio Cymru yn dymuno recriwtio tri archwilydd sy'n meddu ar gymhwyster CCAB.

 

Os yn llwyddiannus, prif gyfrifoldebau'r swydd yw:

  • Cynllunio, cyflawni ac adrodd ar waith archwilio ariannol a gwaith archwilio arall i safonau ac o fewn cyllideb Swyddfa Archwilio Cymru; 
  • Cyflawni tasgau archwilio, yn aml fel rhan o dîm prosiect archwilio mwy, gan gynnwys cynllunio, trefnu a chwblhau archwiliadau a ddyrannwyd yn unol â'r gweithdrefnau cytunedig; a
  • Lle bo'n briodol, ymgymryd â gwaith goruchwylio neu weithgareddau arweinydd tîm.

Ceir rhagor o wybodaeth am y swydd ar ein tudalen swyddi [agorir mewn ffenest newydd].