Gwasanaethau cynllunio – Cyhoeddi adroddiadau ar gyfer y 3 o Barciau Cenedlaethol Cymru

30 Hyd 2015 - 9:28yb

Rydym wedi cynnal gwaith ym mhob un o’r tri awdurdod parc cenedlaethol yng Nghymru i asesu i ba raddau yr oeddynt yn darparu gwasanaethau cynllunio effeithiol gyda llai o arian.

 

Yn yr adroddiadau hyn, rydym yn ceisio ateb y cwestiwn: A yw’r Awdurdodau yn darparu gwasanaethau cynllunio effeithiol gyda’r nod o sicrhau perfformiad da, er gwaethaf y cyfyngiadau cynyddol ar y gyllideb? 

Gellir gweld yr adroddiadau ar gyfer Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog, Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri ac Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Sir Benfro yn ein hadran cyhoeddiadau.