Eisiau gweithio ar gyfer corff gwarchod y sector cyhoeddus yng Nghymru?

20 Medi 2017 - 3:18yp

Mae gennym ddwy swydd wag yn ein Tîm Cyfathrebu sydd wedi ennill sawl gwobr

Dylunydd Graffeg

Ydych chi’n Ddylunydd Graffeg dawnus? Ymunwch â ni!

Rydym yn chwilio am Ddylunydd Graffeg profiadol i ymuno â’r Tîm Cyfathrebu am gyfnod penodol o 12 mis.

Byddwch yn atebol i’r Pennaeth Cyfathrebu, a byddwch yn creu dyluniadau gweledol arloesol a thrawiadol – ar-lein ac all-lein – i gynorthwyo Archwilydd Cyffredinol Cymru a Swyddfa Archwilio Cymru i rannu eu negeseuon allweddol a’u canfyddiadau data’n effeithiol â chynulleidfa eang.

Byddwch yn dylunio adroddiadau, tudalennau gwe, ffeithluniau, cyflwyniadau a nwyddau brand, ymhlith pethau eraill. Gan weithio’n hyblyg fel aelod o dîm amlddisgyblaeth, byddwch yn cyfrannu at y gwaith parhaus o ddatblygu a mireinio’r deunydd sy’n cael ei ddylunio. 

Cyhoeddwr Dwyieithog

Ydych chi’n mwynhau darllen ac ysgrifennu? Ydych chi’n siarad Cymraeg? Mae eich angen chi arnom ni!

Rydym yn chwilio am Gyhoeddwr Dwyieithog i weithio yn y Tîm Cyfathrebu.

Byddwch yn atebol i’r Pennaeth Cyfathrebu, a byddwch yn darparu gwasanaeth cyhoeddi dwyieithog i sicrhau bod cyhoeddiadau’r Archwilydd Cyffredinol a Swyddfa Archwilio Cymru yn cael eu cynhyrchu’n brydlon, eu bod o’r safon uchaf, a’u bod yn cydymffurfio â’r canllawiau brand a’r arddull tŷ.

Byddwch yn fformadu ac yn prawfddarllen cyhoeddiadau i sicrhau eu bod o’r safon uchaf, gan dynnu sylw’r awduron at ymholiadau a newidiadau. Byddwch yn defnyddio pecynnau Microsoft Word ac Adobe Indesign i gysodi testun mewn templedi, a byddwch yn cydweithio’n agos â Dylunwyr Swyddfa Archwilio Cymru. Byddwch hefyd yn cydweithio â Swyddog yr Iaith Gymraeg i gyfieithu testunau byrion, fel blogiau, negeseuon cyfryngau cymdeithasol, datganiadau i’r wasg a negeseuon e-bost.

Mae’r gallu i gyfathrebu drwy gyfrwng y Gymraeg yn hanfodol ar gyfer y swydd hon.

Os ydych chi’n ddawnus, yn greadigol ac yn awyddus i feithrin eich sgiliau mewn amgylchedd prysur lle cewch foddhad o’ch gwaith, ewch i’n tudalen swyddi i gael mwy o wybodaeth ac i wneud cais.

Y dyddiad cau i wneud cais ar gyfer y ddwy swydd yw 3 Hydref 2017.