Ein Hadroddiad a Chyfrifon Blynyddol – helpu gwneud i arian cyhoeddus gyfrif

19 Meh 2017 - 10:14yb

Rydym yn edrych yn ôl ar waith ein blwyddyn

Rydym wedi llwyddo i gyflawni y rhaglen gyfan o waith a draethwyd yn ein Cynllun Blynyddol ar gyfer 2016-17. Ymhlith ein cylch gwaith eang gwnaethom roi barn ar gyfrifon oddeutu 800 o gyrff cyhoeddus yng Nghymru a chyhoeddi 15 o adroddiadau cenedlaethol.

Ochr yn ochr â’r Adroddiad a Chyfrifon Blynyddol llawn a osodwyd gerbron y Cynulliad Cenedlaethol, rydym hefyd wedi creu Crynodeb digidol rhyngweithiol byrrach [yn agor mewn ffenestr newydd] i dynnu sylw at y negeseuon allweddol ac i roi trosolwg o waith yn ystod y flwyddyn.

Ceir tair prif ran i'r crynodeb:

  • Ein gwaith – Rhai o’r uchafbwyntiau o ran y gwaith archwilio rydym wedi'i wneud dros y flwyddyn ddiwethaf;
  • Ein perfformiad – Crynhoad o sut gwnaethom berfformio yn erbyn cyfres o ddangosyddion allweddol;
  • Ein defnydd o adnoddau – Amlinelliad o sut rydym wedi rheoli ein hadnoddau a rhedeg y busnes