Digwyddiadau arfer da ar gyfer 2015-16

29 Gorff 2015 - 2:41yp

Dewch o hyd i wybodaeth am y digwyddiadau rydyn ni’n eu cynnal i helpu i wella gwasanaethau cyhoeddus ar draws Cymru.

Mae ein tîm Cyfnewidfa Arfer Da yn cynnal seminarau dysgu ar y cyd drwy gydol y flwyddyn, yn ne a gogledd Cymru. 

Yn ystod y chwarter nesaf, mae’r digwyddiadau canlynol yn cael eu cynnal: 

Fe allwch chi gofrestru eich diddordeb a’ch anghenion ar gyfer unrhyw un o’r digwyddiadau hyn drwy e-bostio arfer.da@archwilio.cymru. Mae’r calendar llawn o ddigwyddiadau ar gyfer 2015-16 [PDF 50KB Agorir mewn ffenest newydd] hefyd ar gael i’w lawr lwytho.

Mae modd i chi gael y wybodaeth ddiweddaraf am weithgareddau’r Gyfnewidfa Arfer Da drwy’r sianeli canlynol:

Mae ein hadran Arfer Da hefyd yn cynnwys amryw o ddeunyddiau gwahanol, o astudiaethau achos i ganllawiau arfer da.