Archwilydd Penodedig yn tynnu hysbysiad ymgynghorol Cyngor Sir Penfro yn ôl

4 Tach 2014 - 4:54yp

Cytundeb setlo diwygiedig gyda’r Prif Weithredwr yn diddymu’r ‘gwariant anghyfreithlon’ 

Bore heddiw mae’r Archwilydd Penodedig, Anthony Barrett, wedi tynnu’r Hysbysiad Ymgynghorol y cyflwynodd i Gyngor Sir Penfro ar 28 Hydref 2014 yn ôl. 

Mae cytundeb setlo diwygiedig i derfynu cyflogaeth y Prif Weithredwr – gyda’r gwariant anghyfreithlon wedi ei ddiddymu – wedi ei gytuno arno gan bob parti. Mae cyfanswm y setliad wedi ei leihau gan £52,760. 

Fe gyflwynodd yr Archwilydd Penodedig, Anthony Barrett, Hysbysiad Ymgynghorol ar Gyngor Sir Penfro oherwydd bod ganddo reswm i gredu y byddai penderfyniad y Cyngor i ymrwymo i gytundeb setlo gyda’r Prif Weithredwr yn golygu y byddai’n mynd i wariant anghyfreithlon.

Ellir cael mwy o wybodaeth yn yr hysbysiad ymgynghorol [PDF 18KB Agorir mewn ffenest newydd] a Datganiad o Resymau [PDF 21KB Agorir mewn ffenest newydd].

Dyma a ddywedodd Anthony Barrett, yr Archwilydd Penodedig:

"Rwy’n falch fod Cyngor Sir Penfro wedi diddymu eitemau o wariant anghyfreithlon o’i gytundeb setlo gyda’r Prif Weithredwr, Bryn Parry-Jones.

Am y rheswm hwn, rwyf yn tynnu’r Hysbysiad Ymgynghorol y cyflwynais ddydd Mawrth yn ôl, ac mae’r Cyngor nawr yn rhydd i barhau.”