Archwilydd Cyffredinol Cymru yn ymateb i Bapur Gwyn Llywodraeth Cymru

19 Maw 2013 - 12:00yb

Mae'r Archwilydd Cyffredinol wedi cyhoeddi ei ymateb i bapur gwyn Llywodraeth Cymru 'Cymru gynaliadwy: dewis gwell ar gyfer dyfodol gwell'. 

Gellir gweld yr ymateb yn llawn ar y dudalen Ymgynghoriadau.