Newyddion

Mae corff gwarchod y sector cyhoeddus yn ceisio adborth gan y rhanddeiliaid allweddol a'r cyhoedd ar god diwygiedig ar gyfer archwilwyr

30 Ion 2018 - 1:47yp

Mae Archwilydd Cyffredinol heddiw yn cyhoeddi ymgynghoriad ar y Cod Ymarfer Archwilio diwygiedig, gyda'r bwriad o lansio cod ymarfer archwilio newydd yn y gwanwyn

Cynghorau lleol yn gwneud cynnydd o ran gwella'r gwaith o lywodraethu a rheoli arian cyhoeddus

25 Ion 2018 - 10:34yb

Ond mae lle o hyd i ddatblygu trefniadau atebolrwydd mwy cadarn

Logo Swyddfa Archwilio Cymru

Cyhoeddi enwebiad Archwilydd Cyffredinol

23 Ion 2018 - 10:32yb

Croesawn enwebiad y Cynulliad i’r swydd

Mae gan GIG Cymru weledigaeth glir o ran y cofnod cleifion electronig, ond mae angen rhagor o waith i gyflawni hyn

10 Ion 2018 - 2:35yp

Er bod elfennau allweddol yn cael eu gweithredu, bu oedi sylweddol, ac, er gwaethaf datblygiadau diweddar, mae yna wendidau allweddol yn y trefniadau cyflwyno

Awdurdodau lleol yn gwneud cynnydd da o ran gweithredu dyletswyddau digartrefedd newydd

8 Ion 2018 - 2:56yp

Fodd bynnag, mae angen canolbwyntio mwy ar fynd i'r afael â'r achosion wrth wraidd digartrefedd