Newyddion

A yw'r Gwasanaeth Caffael Cenedlaethol yn cyflawni dros Gymru?

30 Tach 2017 - 12:30yb

Er bod y gwariant trwy'r Gwasanaeth Caffael Cenedlaethol (GCC) ar gynnydd, nid yw wedi datblygu mor gyflym â'r disgwyl, gan godi pryderon ynghylch ei ariannu a'i arbedion llai na'r disgwyl.

Tîm Cyllid y Flwyddyn

Swyddfa Archwilio Cymru yn ennill tair gwobr ar draws y busnes

28 Tach 2017 - 4:58yp

Gwobrau CIPFA ar gyfer Gweithiwr Proffesiynol y Flwyddyn; Tîm Cyllid y Flwyddyn; a Gwobr CIPR ar gyfer y Digwyddiad Gorau