Newyddion

Mae angen i gynghorau cymunedol wella rheolaeth ariannol a llywodraethu

30 Ion 2017 - 12:06yp

“Mae nifer y cynghorau sy’n derbyn barn archwilio amodol yn rhy uchel” meddai’r Archwilydd Cyffredinol.

Mae buddsoddiad mewn gwasanaethau trydydd sector yn cynyddu, ond nid yw awdurdodau lleol yng Nghymru yn gwneud y defnydd gorau o'r trydydd sector

25 Ion 2017 - 3:49yp

Mae angen sicrhau eu bod yn sicrhau gwerth am arian a meithrin cydberthynas waith fwy strategol, dywed yr Archwilydd Cyffredinol.

Ydych chi’n barod am her newydd yn 2017?

12 Ion 2017 - 4:26yp

Cymerwch olwg ar ein swyddi gwag newydd