Newyddion

Digwyddiad Llunio Atebolrwydd - canlyniadau a'r camau nesaf

22 Rhag 2016 - 2:29yp

Ar 22 Tachwedd, mynychodd 82 o uwch arweinwyr y sector cyhoeddus yng Nghymru digwyddiad Llunio Atebolrwydd yng Nghymru ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol. Digwyddiad ar y cyd oedd hwn rhwng Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol ac Archwilydd Cyffredinol Cymru.

Mae angen proffil uwch ar gyfer rheoli meddyginiaethau mewn cyrff iechyd

14 Rhag 2016 - 1:34yp

“Cymerir camau cadarnhaol, ond mae mwy o le i wella ansawdd a chostau”, meddai’r Archwilydd Cyffredinol

Mae’r Llyfrgell Genedlaethol wedi cymryd camau sylweddol tuag at wella ei threfniadau llywodraethu a rheoli

5 Rhag 2016 - 12:00yb

Ond mae heriau a chyfleoedd o hyd os yw’r Llyfrgell i barhau i fod yn gynaliadwy