Newyddion

Darn arian punt gyda'r ddraig goch

Llywodraeth Cymru’n ‘paratoi’n dda i ymgymryd â’i chyfrifoldebau datganoli cyllidol’

30 Tach 2016 - 1:31yp

Ond mae heriau sylweddol yn parhau o ran rhoi'r cynlluniau manwl ar waith a chyflawni prosiectau allweddol, yn ôl yr Archwilydd Cyffredinol

Nid yw awdurdodau lleol yn ystyried pob dewis i gynhyrchu incwm

9 Tach 2016 - 11:39yb

Mae gwendidau mewn polisïau a’r ffordd y maent yn defnyddio data ymysg y prif faterion