Allbynnau Cynhadledd Dyfodol Diamod ar-lein nawr

12 Rhag 2017 - 4:51yp

Ar Hydref 19, cynhaliodd y Grŵp Datblygu Sgiliau Cyllid yr ail Gynhadledd Hyfforddai Cyllid - Dyfodol Diamod 2017

Daeth y digwyddiad ag unigolion sy’n gweithio mewn sefydliadau a ariennir yn gyhoeddus ar draws Cymru ac sy’n astudio ar gyfer cymhwyster mewn cyllid ynghyd.

Roedd digwyddiad eleni yn dilyn llwyddiant ysgubol cynhadledd y llynedd drwy drafod y newidiadau a’r heriau sy’n debygol o fwrw gweithwyr cyllid yn ystod eu gyrfa a chafodd ei redeg gan weithwyr blaengar yn y maes.

Cyflwyniadau o'r gynhadledd

 1. Y Swyddogaeth Gyllid Fodern (Saesneg yn unig) [PDF 2.2MB Agorir mewn ffenest newydd] - Alan Brace, Cyfarwyddwr Cyllid, Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol, Llywodraeth Cymru & Dr Sally Lewis, Cyfarwyddwr Meddygol Cynorthwyol ar gyfer Gwerth, Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan
 2. Digwyddiadau Mawr - Cael y Cydbwysedd Cywir (Saesneg yn unig) [PDF 2.9MB Agorir mewn ffenest newydd] - Simon Comley, Rheolwr Gorsaf, Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru Chris Sims QAM, Rheolwr Ardal (Cydnerthedd), Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaethau Ambiwlans Cymru Chris Barton, Trysorydd, Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru
 3. Seiberddiogelwch a phwysigrwydd parhad busnes yn y sector cyhoeddus (Saesneg yn unig) [PDF 1.8MB Agorir mewn ffenest newydd] - Nick Lewis, Rheolwr Diogelu a Datblygu TG, Partneriaeth Cydwasanaethau GIG Cymru
 4. Cael effaith (Saesneg yn unig) [PDF 3MB Agorir mewn ffenest newydd] - Mike Usher, Arweinydd Sector, Swyddfa Archwilio Cymru.
 5. Deall eich Personoliaeth eich hun ac eraill (Saesneg yn unig) [PDF 900KB Agorir mewn ffenest newydd] - Sandy Keating, Cyfarwyddwr, ACM.
 6. Heriau Arweinyddiaeth y Sector Cyhoeddus (Saesneg yn unig) [PDF 560KB Agorir mewn ffenest newydd] - Clair Fisher, Partner, Coleg y Gwasanaeth Sifil.

Storify

Gweler trosolwg o'r dydd ar Twitter trwy ein Storify [Agorir mewn ffenest newydd].

Lluniau

Gwelwch a rhannwch lluniau’r dydd ar ein tudalen Facebook [agor mewn ffenest newydd]

Mae’r grŵp Datblygu Sgiliau Cyllid yn cynnwys cynrychiolwyr o gyrff a ariennir yn gyhoeddus ledled Cymru sy'n cwmpasu’r sectorau canlynol:

 • GIG Cymru
 • llywodraeth leol
 • gan gynnwys parciau cenedlaethol
 • yr heddlu
 • tân ac achub
 • llywodraeth Cymru, CNCau a chyrff eraill llywodraeth ganolog ddatganoledig
 • cyrff Llywodraeth ganolog nad ydynt wedi'u datganoli sy'n gweithredu yng Nghymru
 • Addysg uwch ac Addysg bellach, a
 • Swyddfa Archwilio Cymru.