Digwyddiadau

Logo Swyddfa Archwilio Cymru

Dyletswydd datblygu cynaliadwy newydd ar gyfer cyrff cyhoeddus yng Nghymru

25 Hyd 2012 - 12:00pm

Mae Llywodraeth Cymru yn cyflwyno deddf fydd yn rhoi dyletswydd datblygu...

Seminar sut i wneud y mwyaf o'ch buddsoddiad wrth ymgysylltu â'r cyhoedd

28 Meh 2012 - 11:15am

Yn y seminar hon, daeth arweinwyr o'r sectorau cyhoeddus a gwirfoddol at ei...

Logo Y Gyfnewidfa Arfer Da

Seminar Rheoli Grantiau

15 Meh 2012 - 9:00am

Bu Swyddfa Archwilio Cymru yn cynnal seminarau dysgu a rennir ar Reoli Grantiau...

Logo Swyddfa Archwilio Cymru

Gwella Gwasanaethau Cyhoeddus

14 Meh 2012 - 9:00am

Roedd Cynhadledd Gwella Gwasanaethau Cyhoeddus yn broc i'r meddwl a'i bwriad oedd...

Gwella Presenoldeb yn y Sector Cyhoeddus - Seminar 2

6 Maw 2012 - 9:00am

Dyma ail seminar y Grŵp Llywio Rheoli Presenoldeb ar sut y gall ymarferwyr salwch...

Logo Y Gyfnewidfa Arfer Da

Seminar Cnoi Cil

14 Medi 2011 - 9:00am

Ynghyd â safon gofal cleifion, mae angen i ysbytai sicrhau fod eu prosesau arlwyo...

Gwella Presenoldeb yn y Sector Cyhoeddus - Seminar 1

9 Meh 2011 - 9:00am

Sut ellir cyflwyno data ar absenoldeb yn fwy effeithiol a chyson i bob rhan o'r...

Seminar Fflyd Lwyd

21 Hyd 2010 - 9:00am

Cynhaliodd Swyddfa Archwilio Cymru'r digwyddiad hwn yn rhad ac am ddim fel rhan o...

Seminar Rheoli Grantiau

1 Medi 2009 - 9:00am

Cynhaliwyd chwe sesiwn dysgu a rennir gennym ledled Cymru yn ystod 2009, lle bu...

Seminar Rheoli Adeiladau

20 Gorff 2009 - 1:30pm

Yn ystod Gorffennaf 2009 cynhaliwyd Sesiwn Dysgu a Rennir Rheoli Adeiladau ar...

Tudalennau