Digwyddiadau

Trosglwyddo Tir ac Eiddo

30 Ebr 2014 - 9:00am

Yn yr hinsawdd economaidd sydd ohoni mae’n bosib bydd rhaid gwerthuso’r defnydd o...

Logo Y Gyfnewidfa Arfer Da

Atgyfnerthu’r Cysylltiadau

28 Ebr 2014 - 9:45am

Mae Cryfhau’r Cysylltiadau yn bodoli i gefnogi’r gwaith o...

Mabwysiadu Dulliau Ataliol

24 Ebr 2014 - 9:00am

Gwirionedd newid pwyslais ac adnoddau

Rhoi Rhinwedd i’r Rhithwir

13 Maw 2014 - 10:00am

Ydych chi’n cyhoeddi unrhyw rai o’r hysbysiadau canlynol: ymgynghoriadau...

Seminar ar Fil Cenedlaethau'r Dyfodol

5 Chwef 2014 - 9:00am

Paratoi ar gyfer Bil Cenedlaethau'r Dyfodol: heriau a chyfleoedd datblygu...

Seminar Ymddiriedolwyr

22 Ion 2014 - 9:00am

Mae llywodraethu effeithiol yn galluogi'r sector cyhoeddus a'r trydydd sector i...

Seminar ar Reoli Adeiladau

12 Rhag 2013 - 9:00am

Gall rheoli adeiladau yn effeithiol ac arloesol alluogi'r sector cyhoeddus i...

Seminar Goleuni ar Graffu

28 Tach 2013 - 9:15am

Cafodd y gynhadledd hon ei chynnal ar y cyd gan Swyddfa Archwilio Cymru,...

Seminar Defnydd Effeithiol o Dechnoleg Gwybodaeth

12 Tach 2013 - 9:00am

Mae defnydd effeithiol o Dechnoleg Gwybodaeth yn galluogi'r sector cyhoeddus a'r...

Logo Y Gyfnewidfa Arfer Da

Cymru'n cyd-dynnu: cynnwys pobl, gwella perfformiad

11 Tach 2013 - 9:00am

Cynhaliodd Llywodraeth Cymru uwchgynhadledd undydd ar y manteision posibl i Gymru...

Tudalennau