Digwyddiadau

Logo Y Gyfnewidfa Arfer Da

Seminar Cnoi Cil

14 Medi 2011 - 9:00am

Ynghyd â safon gofal cleifion, mae angen i ysbytai sicrhau fod eu prosesau arlwyo...

Gwella Presenoldeb yn y Sector Cyhoeddus - Seminar 1

9 Meh 2011 - 9:00am

Sut ellir cyflwyno data ar absenoldeb yn fwy effeithiol a chyson i bob rhan o'r...

Seminar Fflyd Lwyd

21 Hyd 2010 - 9:00am

Cynhaliodd Swyddfa Archwilio Cymru'r digwyddiad hwn yn rhad ac am ddim fel rhan o...

Seminar Rheoli Grantiau

1 Medi 2009 - 9:00am

Cynhaliwyd chwe sesiwn dysgu a rennir gennym ledled Cymru yn ystod 2009, lle bu...

Seminar Rheoli Adeiladau

20 Gorff 2009 - 1:30pm

Yn ystod Gorffennaf 2009 cynhaliwyd Sesiwn Dysgu a Rennir Rheoli Adeiladau ar...

Logo Y Gyfnewidfa Arfer Da

Cynhadledd Rheoli Fflyd

25 Tach 2008 - 9:00am

Cynhaliodd Swyddfa Archwilio Cymru Gynhadledd Rheoli Fflyd yn Stadiwm SWALEC yng...

Tudalennau